SPORTENIN: 100% AANDACHT=100% RESULTAAT

Baarle - Bergen op Zoom - Breda - Gilze - Tilburg - Oosterhout

MWK-BREDA: SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING OP MAAT

Begeleiding
MWK kan verschillende diensten aanbieden, waarbij men kan denken aan (sociaal pedagogische) begeleiding en ondersteuning aan kinderen en ouder(s)/verzorger(s) met uiteenlopende problemen. Het kan gaan om begeleiding bij een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, sociale, emotionele en/of psychische problemen, ziekten en stoornissen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid of het leren omgaan met een bepaald probleem, beperking, ziekte of stoornis zijn voorbeelden waar MWK zich op richt. Zo verschillend als uw hulpvraag, zo gevarieerd en flexibel is het aanbod. Zo heeft de één bijvoorbeeld hulp nodig in de vroege ochtend en de ander juist weer in de avond. MWK staat voor alle opties open en bekijkt graag samen met de hulpvrager wat de mogelijkheden zijn. 

Verzorging 
Naast begeleiding en ondersteuning kan MWK daar waar mogelijk (en nodig) ook basisverzorging bieden aan personen die niet (geheel) zelfredzaam zijn. Men kan hierbij denken aan ADL-hulp, aan- en uitkleden, in bed leggen, uit bed halen (eventueel met tillift), hulp bij de toiletgang, algemene verzorging, hulp bij eten/drinken, wassen op bed enzovoorts. 

Sporttraining 
Sporttraining gericht op vechtsport. Groepsverband of één op één, alles is mogelijk. Dit kan aangeboden worden bij het sportcentrum Back2thegym in Breda of in de thuissituatie van de cliënt. Hetzij als dagbesteding, hetzij om meer weerbaar en zelfverzekerd te worden óf om een uurtje lekker te sporten. Persoonlijke doelen staan centraal. 

Doelgroep
De leeftijdscategorie die centraal staat binnen MWK betreft kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daar waar nodig en mogelijk kan MWK ook begeleiding en verzorging bieden aan hulpvragers die buiten deze leeftijdsgroep vallen. MWK kan haar diensten zowel aanbieden voor particuliere hulpvragers als hulpvragers met een PGB. Tot slot biedt zij haar diensten ook aan bedrijven, instellingen en organisaties. 

www.mwk-breda.nl